דיווח 126  למוסד לביטוח לאומי תיקון סעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי

 

חובה לדווח טופס 126 לביטוח לאומי על חודשים 1-12  שנת 2016  עד למועד 18, ינואר 2017

 לתשומת ליבך: ניתן לשלוח את הדיווח עד 17.3.17 ללא קנסות.


במסגרת חוק ההסדרים החל משנת המס 2016  מעסיק /משלם פנסיה ידווח טופס 126 באופן ממוכן למוסד לביטוח לאומי במועדים האלה:

עד 18 יולי 2016 – עבור חודשים ינואר עד יוני 2016

עד 18 ינואר 2017 – עבור חודשים ינואר-דצמבר 2016

עד 30 אפריל 2017 – עבור חודשים ינואר עד דצמבר 2016 סופי

מבנה קובץ הדיווח זהה למבנה של רשות המיסים

 

דרכים לשדור טופס 126

באמצעות מערכת WCF  - הסברים בהמשך

מערכת ייצוג לקוחות למייצגים מקושרים

מערכת B2B למעסיקים/לשכות שירות/מייצגים

מערכת כספת לגופים  גדולים

טעינת קובץ באתר האינטרנט

לשימוש בתוכנה

לאחר סיום וסגירת משכורת דצמבר  2016 !

בחר חודש משכורת דצמבר  2016 , דוחות, דיווח תקופתי ו126 לביטוח לאומי, טופס 126, הצגה והדפסה.
בחר חודשים 1-12 והכן טופס 126. בדוק ושמור את הטופס.

לאחר בדיקה בחר דיווח.

קיימות שתי שיטות:

שידור דרך WCF :

תנאי התחלתי לוודא שכל ההגדרות הנדרשות לדיווח WCF  קיימות ומוגדרות.

בחר דוחות, דיווח תקופתי ו126 לב"ל, טופס 126 שידור ישיר דרך WCF.

לאחר השידור תתקבל אסמכתא וניתן יהיה לצפות בה גם בתפריט דוחות, טופס 102, דיווח ישיר, דוח אסמכתאות.


שידור למערכת ייצוג לקוחות, B2B:

טעינת קובץ באינטרנט - בחר באותו תפריט יצירת קובץ דיווח שישמר למחיצת החברה. בחר חודשים  1-12.
בעת יצירת הקובץ תופיע הודעה על שם הקובץ ומיקומו. ואפשרות טעינתו.

לגבי דיווח במערכות השונות של ביטוח לאומי יש לעקוב אחרי הוראות המוסד לביטוח לאומי באתרי הדיווח.

שם קובץ של ינואר עד דצמבר יקרא: btl126 לאחריו תיק ניכויים, שנת 2016 מקף תחתון 2.
למשתמשים במערכת כספת, חברה, פרטי חברה, הגדרות כלליות, מסומן וי על "דרך כספת",
התחלת הקובץ תהיה me126  ואותו המשך.


דיווח רב חברתי של טופס 126 לביטוח לאומי

הפקת טופס 126 רב חברתי:
בחר דוחות, דיווח תקופתי ו126 לב"ל, טופס 126, הפקת דוח רב חברתי.
פעולה זו תעבור על כל החברות ותפיק את טופס 126.
אם יש בעיות בהפקה הפעולה תעצור בחברה שבה יש בעיה.

שידור WCF רב חברתי:
אחרי הפקת טופס 126 (לחוד או רב חברתי) ניתן לשדר WCF.
בחר דוחות, דיווח תקופתי ו126 לב"ל, טופס 126,
שדור ישיר דרך WCF - רב חברתי חודשים 1-12.
פעולה זו תעבור על כל חברה ותשדר אותה בנפרד.
אם יש בעיות הפעולה תעצור בחברה שבה הבעיה.

יצירת קובץ שידור רב חברתי:
בחר דוחות, דיווח תקופתי ו126 לב"ל, טופס 126,
יצירת קובץ דיווח – רב חברתי חודשים 1-12.
תעלה שאלה האם לכלול כבר חברות שדווחו, ואח"כ תעלה רשימת החברות לבחירה.  
פעולה זו תיצור קובץ אחד שמכיל את כל החברות שנבחרו. 
מיקום הקובץ יוצג בתום הדיווח ויהיה לפי הרשום בחברה, פרטי חברה, הגדרות כלליות, מחיצה לקובץ דיווח 126.
במקרה זה הקובץ לא יכלול חיווי של תיק הניכויים!!.