תוכנת  משכורות
טריו, המתקדמת
בישראל
מאפשרת להגדיר ולנהל
הסכמי שכר מכל הסוגים:
מהסטנדרטיים ביותר
ועד לחוזים אישיים
מורכבים, המצריכים דרגת
גמישות גבוהה.
לחישוב שכר מדויק ואמין.

                    תוכנה רב שנתית ניהול פנקס
חופשה כחוק
טרילוגיה - בסיס נתונים
משותף לשכר ולנוכחות
                    עדכוני תוכנה
                    וגיבויים אוטומטיים
דיווח ישיר לביטוח לאומי,
כולל תשלום וזיכויים
מחולל דוחות רב שנתי
                    חישוב מדויק של
                    הבראה וימי מחלה
פורטל שכר - גישה לנתוני
שכר ונוכחות באינטרנט
תזכורות והודעות
לקבלת טריו - התנסות ללא התחייבות
שם:
חברה:
טלפון:
דוא"ל: