דיווח נוכחות באינטרנט

דיווח שעות נוכחות ושעות עבודה לפרויקט/משימה על גבי האינטרנט. ניתן להתקין את התוכנה ברשת אתרנט מקומית או באינטרנט, בשרתים מאובטחים. כמו כן ניתן לשלב עם אמצעי דיווח מגוונים; טלפונים סלולאריים, טלפונים קווים, שעוני נוכחות, מסופונים וכד'. פיתרון המרכז את כל הנתונים במקום אחד.

עובד יכול להציג את נתוניו, להשלים או לערוך נתונים בהתאם להרשאה. הנתונים עוברים לאישור מנהל המחלקה ולאחר מכן עוברים לעיבוד במערכת: ERP , ניהול או שכר. כמו כן, ניתן להעביר את הנתונים לתוכנת אדם 4 לניהול הסכמי עבודה ולתוכנת טריו לניהול שכר עבודה.