טריו קיבוצים
תכנת טריו קיבוצים, מאפשרת לקיבוצים בהפרטה, לבצע חישובי רשת ביטחון עבור כל חבר בהתאם למדרגות המס הפרטיות שלו בנוחות תפעול מקסימלית:

תלוש שכר בפורמט ייחודי: דף תקציב.
 
הפקת מגוון דוחות תמחיריים וחישובי מס.
 
לוח ניכויים פרטי – כל קיבוץ מגדיר לעצמו את טבלאות המס.
 
מעבר לפי רכיבים – הפרדה בין הענפים השונים ושעות העבודה בהם, והפקת תלוש משכורת לעובדים בכמה מקומות שונים.
 
חישוב משכורות עבור עובדי חוץ.
 
חישוב קופות גמל בהתאם למשכורות השונות.
 
פיצול החישובים השונים והפיכתם לפקודה להנה"ח.
 

טבלאות שכר דיפרנציאלי.