טריו דירוגים

טריו דירוגים - מודול לניהול שכר עובדי הוראה ומח"ר.
היישום מיועד למורים במוסדות פרטיים המקבלים משכורות ממשרד החינוך. חישוב אוטומטי, נוח ויעיל של דירוגי השכר הנקבעים על ידי וותק, השכלה וכו' - הכנת שכר לפי דרישות משרד החינוך. התוכנה כוללת דירוג לפי בתי ספר יסודי על יסודי עוז לתמורה , דירוג אחיד ודירוג מח"ר

היקף משרה לפי מקום עבודה. שעות גיל . שכר משולב לפי טבלה ותוספות קבועות. תוספת אם. מילוי מקום. תוספת מעונות. השלמה לשכר מינימום. הבראה שנתית וחודשית. ביגוד שנתי וחודשי. גמולים שונים. גמול השתלמות ועוד ...

משרד החינוך משתמש בתוכנה לצורך חישובי עלויות.