בקר כניסה AC225

בקרת כניסה עם שליטה במערכות CCTV גילוי אש ועוד
 
שליטה ב 4 דלתות באמצעות בקר אחד
 
עד 25,000 דלתות בשרשור IP
 
בקר On line חיבור בתקשורת RS232 /RS485 /TCP /IP
 
עד 30,000 מורשים
 
חיבור עד 512 דלתות בשרשור
 
שליטה ב 2-4 דלתות כניסה או בשתי דלתות לכניסה ויציאה (4 קוראים)
 
מתחבר לכל קורא קירבה
 
זיכרון פנימי עד 30,000 תנועות (Off line)