שעוני הנוכחות של עוקץ מערכות:
שעון נוכחות ביומטרי, שעון נוכחות זיהוי פנים, שעון נוכחות תווי קירבה, דיווח נוכחות סלולרי ועוד..

!!!!Use your Time
שם:
חברה:
טלפון:
דוא"ל: