כתבות ומידע מקצועי

משוב לאחר הדרכה

סקר
חברתנו עושה מאמצים רבים לשפר את איכות ההדרכות.
שאלון משוב זה הוא חלק ממאמצים אלה.

נשמח אם תחווה דעתך על המרכיבים השונים של ההדרכה. דעתך הכנה חשובה לנו ביותר.

עליך לסמן בכל אחת מהשאלות את המספר המציין, לדעתך, את המידה בה הכילה ההדרכה הציון לפי :
הספרה " 1 " מציינת מידה מועטה מאד והספרה " 5 " – מידה רבה מאד.

בשאלות מסויימות עליך לבחור או לסמן מתוך תוצאות הרשומותתודה עבור שיתוף הפעולה

מחלקת שירות לקוחות