בדף זה מרוכזים כל סרטוני ההדרכה על o'clock, שיסייעו לך בנבכי התוכנה.

תוכנת התקשורת
הטמעת טביעות אצבע וחיבור קורא טביעת אצבע למחשב:


   

הקמת חברה ואנשי קשר

   

הקמת סניפים ומחלקות:

   

הקמת הסכמי עבודה:

   
 
הקמת עובדים:
   


הגדרות הרשאה למנהלים ועובדים: