בדף זה מרוכזים כל סרטוני ההדרכה על o'clock, שיסייעו לך בנבכי התוכנה.

https://youtu.be/FHiAZFQZmiM   ( הגדרת טביעות אצבע )

 

https://youtu.be/0A0OnDPMtdQ  ( הקמת הסכמי עבודה )

 

https://youtu.be/ocHapUwT-2o    ( הקמת סניפים ומחלקות )

תוכנת התקשורת
הטמעת טביעות אצבע וחיבור קורא טביעת אצבע למחשב:


   

הקמת חברה ואנשי קשר

   

הקמת סניפים ומחלקות:

   

הקמת הסכמי עבודה:

   
 
הקמת עובדים:
   


הגדרות הרשאה למנהלים ועובדים: