כתבות ומידע מקצועי

שעון נוכחות

תיקון 24 לחוק הגנת השכר מתייחס לשעות העבודה שהעובד עבד במשך יום עבודה. מאז ומתמיד נדרש המעביד לכמת את שעות עבודתו של העובד ולהפריד בין שעות העבודה הרגילות לבין שעות העבודה הנוספות.

החוק מאז ומתמיד חייב את המעסיק לשלם בעבור השעות הנוספות, אלא מאי? הסכמי שכר עבור עובדים מסויימים הגדירו את שעות העבודה כ"שעות גלובליות" בגינן אין הסכם מיוחד. כל שעה בה העובד עובד, בין אם היא מעבר לשעות עבודה המוגדרות בחוק, אינן נחשבות לשעות עבודה נוספות בגינן קיים תשלום נוסף, אלא מסגרת כספית אחת בעבור המאמץ.

עובדים כגון: תכנתנים, מדריכים, טכנאים, סוכני מכירות וכד' הועסקו מחוץ לעינו הפקוחה של המעסיק וממילא לא היה אמצעי יעיל לפיקוח על שעות עבודתם. עובדים אלה הועסקו בשכר גלובלי. אין שעות עבודה מסודרות, אין שעות נוספות. עובדים אחרים "רגילים" כעובדי משרד, עובדי מפעל וכד' דיווחו על שעות עבודתם באמצעות שעון נוכחות שהותקן בכניסה למפעל. ניתן היה להפיק דוחות עבור שעות עבודה רגילות ועבור שעות נוספות בשעון נוכחות.

עתה המצב השתנה. בעקבות השינויים בחוק ובעקבות שיפור באמצעי הפיקוח על שעות נוכחות, ניתן כיום לפקח באמצעים שונים על שעות עבודתם של כל העובדים. מגוון שעוני נוכחות הוא רחב. שעון נוכחות קונוונציונלי מכני, שעון נוכחות אלקטרוני המחובר ישירות למחשב, שעון נוכחות ברשת IP המחובר לרשת, שעוני רשת המסתנכרנים בינם לבין עצמם (בדיקת רישומים כפולים בכל השעונים בעת ובעונה אחת), רישום נוכחות באמצעות קופות רושמות, שעון נוכחות קוי באמצעות קוי בזק/סלולאר ושעון נוכחות סלולארי באמצעות הטלפונים הניידים לעובדים בשטח.

רישום שעות עבודה