תוכנת השכר 'טריו' של עוקץ מערכות 
                                                                        עכשיו במבצע התנסות ללא התחייבות ! 

                                                                                     חשבי שכר, האם אתם זוכרים את כל החוקים בע"פ?
                                                                         הייתם רוצים לעבוד עם תוכנת שכר, 
                                                                         הכוללת עדכונים אוטומטיים, שימנעו מכם לעשות טעויות?

                                                                                          מסתבר, שזה פשוט להכין משכורות,
                                                             צריך רק לדעת באיזה תוכנת שכר להשתמש...
  
                                                                                            צפו ברו"ח שלמה יניב, הממליץ על תוכנת השכר טריו של עוקץ מערכות:
                                                                                                       
                                                                                        

להתנסות ללא התחייבות:
שם:
חברה:
טלפון:
דוא"ל: