הודעה ללקוחות - משכורת אוקטובר 2017


17/10/17 גרסא 8.58 נשלחה לכל לקוחותינו שבשרות
02/10/17 עדכון שעון חורף אוטומטי
27/09/17 מעבר לשעון חורף - הדרכה על תוכנת השעון גרנטיק
13/08/17 פורום השכר של עוקץ - בפייסבוק
19/06/17 מהפכה בחישוב פיצויים. בתוכנת השכר טריו המההפכה כבר בפנים.
23/05/17 תעריף יום הבראה - 2017
18/10/17 מדד המחירים לצרכן
05/03/17 הנחיות לדיווח ט126 לביטוח לאומי-דווח סופי לשנת 2016
05/03/17 לנוחות המדווחים ט126 לביטוח לאומי בקובץ להלן פרטי האתר בו יש לדווח
05/03/17 דפי הסבר להפקת טפסי 126 למ"ה לשנת 2016
05/03/17 דפי הסבר להפקת ט856 לשנת 2016 למדווחים קבלי משנה שכר מרצים/אמנים/סופרים בתוכנת טריו
18/10/15 אחוז מע"מ הינו 17% , אחוז מס שכר למוסדות פיננסיים בלבד (בנקים חברות ביטוח וכ"ד ) הינו 17%
למוסדות מלכר אין שינוי במס שכר והוא נשאר 7.5%