הודעה ללקוחות - משכורת אפריל 2018


16/04/18 עדכון גרסא 8.65 לשכר אפריל נשלח לכל לקוחותינו שבשרות
09/04/18 קיצור שבוע העבודה בעוקץ
בעקבות השינוי בס. 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
החלטנו בעוקץ לקצר את יום העבודה ביום חמישי בכל שבוע, כחוק.

אי לכך, החל מיום חמישי הקרוב,
מחלקת השירות בסניף עוקץ מרכז תסיים את עבודתה בשעה 16:30.

שירות ללקוחות ינתן בימים א'-ד' בין 08:00-17:00, וביום ה' 08:00-16:30.
21/03/18 מהיום מחדשים שירות בקליק
נכנסים לחידוש השירות ישירות מהמייל, מקלידים רק קוד ביטחון ומחדשים.
כמה פשוט ככה קל
14/03/18 דפי הסבר להפקת טפסי 126 למ"ה לשנת 2017
14/03/18 דפי הסבר להפקת ט856 לשנת 2017 למדווחים קבלי משנה שכר מרצים/אמנים/סופרים בתוכנת טריו
07/03/18 רשות המס פירסמה הודעה בדבר מועד הגשת דוחות שנתיים לשנת 2017- דחייה לתאריך 28.6.2018.
14/03/18 הנחיות לדיווח ט126 לביטוח לאומי-דווח סופי לשנת 2017
14/03/18 לנוחות המדווחים ט126 לביטוח לאומי בקובץ להלן פרטי האתר בו יש לדווח
07/02/18 מס הכנסה פרסם תקנה בדבר שינוי מועד דווחים בשנת 2018- במקום ב 15 לחודש ל 16 לחודש
18/03/18 מדד המחירים לצרכן
24/01/18 עדכון גרסא 8.62 לשנת 2018 נשלח לכל לקוחותינו שבשרות
07/02/18 ב"ל פירסם הודעה- חל שיבוש בקליטת הדיווחים של כמה מאות מעסיקים (טופס 126) לשנת 2016.
31/01/18 שימו לב: שכיחות הטעויות בתלושי השכר, נאמדת בעשרות אחוזים. כל טעות עלולה להסב נזק כספי לחברה ואף להביא להסתבכויות פליליות
01/12/17 ממשק אחיד-הנחיות עבודה
23/05/17 תעריף יום הבראה - 2017
18/10/15 אחוז מע"מ הינו 17% , אחוז מס שכר למוסדות פיננסיים בלבד (בנקים חברות ביטוח וכ"ד ) הינו 17%
למוסדות מלכר אין שינוי במס שכר והוא נשאר 7.5%