; שעון נוכחות - עוקץ מערכות

הודעה ללקוחות - משכורת יוני 2017


19/06/17 מהפכה בחישוב פיצויים. בתוכנת השכר טריו המההפכה כבר בפנים.
18/06/17 עדכון גרסא 8.55 הכולל הגדלת נ"ז להורים, נשלח לכל לקוחותינו שבשרות
15/03/17 מ"ה פירסם הודעת הארכת מועד דווח טופס 126 וטופס 856 עד ל 31/05/17
05/03/17 הנחיות לדיווח ט126 לביטוח לאומי-דווח סופי לשנת 2016
05/03/17 לנוחות המדווחים ט126 לביטוח לאומי בקובץ להלן פרטי האתר בו יש לדווח
05/03/17 דפי הסבר להפקת טפסי 126 למ"ה לשנת 2016
05/03/17 דפי הסבר להפקת ט856 לשנת 2016 למדווחים קבלי משנה שכר מרצים/אמנים/סופרים בתוכנת טריו
22/01/17 דפי מידע לשינוים וטבלאות מיסים לשנת 2017
24/11/16 ממשק אחיד-החל מינואר 2017 יחול גם על עסקים בעלי 50 עובדים ומעלה
18/06/17 מדד המחירים לצרכן
23/05/17 תעריף יום הבראה - 2017
22/01/17 עדכון הסכם קיבוצי כללי להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני-ינואר 2017
22/01/17 עדכון שינוים בחוק חופשה שנתית-ינואר 2017
17/12/15 ממשק אחיד לקופות גמל- מידע -שאלות ותשובות
02/02/16 לתשומת ליבכם לפי הנחיות משרד הכלכלה אין לעגל חישובי משכורות
התוכנה מוגדרת בהתאם
18/10/15 החל משכר אוקטובר אחוז מע"מ השתנה ל 17% , אחוז מס שכר למוסדות פיננסיים בלבד (בנקים חברות ביטוח וכ"ד ) השתנה ל 17%
למוסדות מלכר אין שינוי במס שכר והוא נשאר 7.5%
15/03/13 דיווח ישיר לביטוח לאומי - באמצעות טריו

ניתן להפעיל את השידור לביטוח לאומי, בכל מחשב שמערכת ההפעלה מותקנת בו: תוכנת 3.5 netframework ומעלה. (יש לוודא שגם הגירסאות הקודמות 1,2,3 מותקנות). - לפרטים נוספים, יש לבדוק עם איש המחשוב שלכם.

01/03/15 קבלת נקודות זכות עבור תשלום מזונות

עובדים המשלמים מזונות לילדים שאינם בחזקתם, קבלת נ"ז מותנית בביטול סימון חזקה על פרטי הילדים הרלוונטיים.