הודעה ללקוחות - משכורת ינואר 2018


22/01/18 עדכון גרסא 8.61 לפתיחת שנת 2018 נשלח לכל לקוחותינו שבשרות
14/01/18 רשום המיסים פירסמה דחייה לדיווח ולתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, למס הכנסה, מקדמות וניכויים ליום שלישי 23.1.2018
15/01/18 שימו לב: שכיחות הטעויות בתלושי השכר, נאמדת בעשרות אחוזים. כל טעות עלולה להסב נזק כספי לחברה ואף להביא להסתבכויות פליליות
14/01/18 יש לדווח טופס 126 לביטוח לאומי, בגין החודשים ינואר-דצמבר 2017, עד לתאריך 18/1/18. (לידיעתך, ניתן יהיה לדווח עד 17.3.2018 ללא קנסות).
01/12/17 ממשק אחיד-הנחיות עבודה
16/01/18 מדד המחירים לצרכן
23/05/17 תעריף יום הבראה - 2017
19/06/17 מהפכה בחישוב פיצויים. בתוכנת השכר טריו המההפכה כבר בפנים.
05/03/17 הנחיות לדיווח ט126 לביטוח לאומי-דווח סופי לשנת 2016
05/03/17 לנוחות המדווחים ט126 לביטוח לאומי בקובץ להלן פרטי האתר בו יש לדווח
05/03/17 דפי הסבר להפקת טפסי 126 למ"ה לשנת 2016
05/03/17 דפי הסבר להפקת ט856 לשנת 2016 למדווחים קבלי משנה שכר מרצים/אמנים/סופרים בתוכנת טריו
18/10/15 אחוז מע"מ הינו 17% , אחוז מס שכר למוסדות פיננסיים בלבד (בנקים חברות ביטוח וכ"ד ) הינו 17%
למוסדות מלכר אין שינוי במס שכר והוא נשאר 7.5%