הודעה ללקוחות - משכורת מאי 2018


01/07/18 שעות פעילות מוקד התמיכה והשירות
בימים א-ד 08:30-17:00 ביום ה - 08:30-16:30
04/06/18 רשום המיסים פירסמה דחייה לדיווח ותשלום למע"מ מס הכנסה, מקדמות וניכויים של חודש מאי למדווחים דרך האינטרנט-לתאריך 21/06/18
25/04/18 עדכון גרסא 8.66 לשכר אפריל נשלח לכל לקוחותינו שבשרות
21/03/18 מהיום מחדשים שירות בקליק
נכנסים לחידוש השירות ישירות מהמייל, מקלידים רק קוד ביטחון ומחדשים.
כמה פשוט ככה קל
14/03/18 דפי הסבר להפקת טפסי 126 למ"ה לשנת 2017
14/03/18 דפי הסבר להפקת ט856 לשנת 2017 למדווחים קבלי משנה שכר מרצים/אמנים/סופרים בתוכנת טריו
07/03/18 רשות המס פירסמה הודעה בדבר מועד הגשת דוחות שנתיים לשנת 2017- דחייה לתאריך 28.6.2018.
14/03/18 הנחיות לדיווח ט126 לביטוח לאומי-דווח סופי לשנת 2017
14/03/18 לנוחות המדווחים ט126 לביטוח לאומי בקובץ להלן פרטי האתר בו יש לדווח
16/04/18 מדד המחירים לצרכן
07/02/18 מס הכנסה פרסם תקנה בדבר שינוי מועד דווחים בשנת 2018- במקום ב 15 לחודש ל 16 לחודש
01/12/17 ממשק אחיד-הנחיות עבודה
31/05/18 תעריף יום הבראה - 2018
18/10/15 אחוז מע"מ הינו 17% , אחוז מס שכר למוסדות פיננסיים בלבד (בנקים חברות ביטוח וכ"ד ) הינו 17%
למוסדות מלכר אין שינוי במס שכר והוא נשאר 7.5%